HUSK DINE

    OPPGAVER

    I VEILAGET


Her finner du informasjon fra Heggmyrdalane veilag


Redaktør Ø.Hauknes
Create your own web pages in minutes...
   Nyheter

Se løyper på Fjone Høgfjell:
https://www.facebook.com/NisserHyttegrendogCamping/

Vi har nå en side på Facebbok.
Benytt den
https://www.facebook.com/naurakhytteforening
Se Webkamera bilder under LENKER
NAURAK HYTTEFELT HJEMMESIDE
Heggmydalane Veilag ble etabler 11.11.2020.
Veilaget har som oppgave å sørge for tilfredsstillende veistandar i hyttefeltet.
Veilaget er tuftet på veilovens §§54 og §§55.
  • Husk frist betaling veivedlikehold 20.februar

Husk at det er hver enkelt hytteeier sin oppgave å bidrea med vedlikehold på veien.
Oppgaver som vedlikehold av veikanter, stikkrenner, sand i sandkasser skal utføres.
Sjekk ditt ansvarsområde på vedlikeholdskart og vedlikeholdsliste.
Formanns info:
Styret er avhengig av tilbakemeldinger og kommentarer.
Vi henstiller også medlemmene om å gi uttrykk for sine behov.